Geleverde landen

Privacybeleid

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Bij uw bezoek aan onze website kunnen we een aantal persoonsgegevens verzamelen, zoals uw voornaam, achternaam, adres, vast en mobiel telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres (gedeeltelijk verborgen).

Die gegevens worden verzameld via de formulieren die u invult wanneer u een bestelling plaatst, u abonneert op onze nieuwsbrief of contact met ons opneemt via onze contactpagina.

Die gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Wat doen we met persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen voor de hieronder vermelde doeleinden verzameld en verwerkt:

• Verzending en opvolging van bestellingen • Verzending van promoties voor onze producten en diensten • Facturering • Antwoord op uw vragen • Het opstellen van statistieken

Verzameling en gebruik van niet-persoonlijke gegevens

We verzamelen gegevens over de browseactiviteiten van bezoekers via onze website. Die gegevens helpen ons om na te gaan welke delen van onze website het populairst zijn, en om nuttige informatie te verstrekken aan onze klanten.

Overdracht aan derden

Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming (behalve aan het bedrijf dat onze website host).

We behouden ons echter het recht voor om persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van een wettelijke autoriteit, of te goeder trouw wanneer we oordelen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een van kracht zijnde wet of regelgeving, of om de rechten en eigendom van Davidts, de website of de gebruikers van de website te beschermen.

Recht op toegang en correctie

U kunt te allen tijde de staat van uw persoonsgegevens nagaan door ons een e-mail (shop@davidts.be) of brief (Davidts, rue des Semailles 27 - 4400 Flémalle – België) te sturen.

Na controle van uw identiteit zullen we u de gevraagde gegevens zo spoedig mogelijk meedelen. Als gegevens verkeerd, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons vragen om ze te corrigeren.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via de bezochte website naar uw browser gestuurd worden. Dankzij die bestanden wordt informatie over uw bezoek - met name uw taalvoorkeur en andere parameters - opgeslagen op de website.

Cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze website.

We gebruiken cookies voor diverse doeleinden, zoals identificatie voor uw persoonlijke accountruimte.

Zijn de cookies wel veilig?

De cookies zijn absoluut veilig. Ze beschadigen uw computer niet en bevatten geen informatie die gebruikt kan worden om u persoonlijk te identificeren. Ze bevatten geen vertrouwelijke gegevens, zoals uw e-mailadres.

Welke cookies gebruikt Davidts?

Op onze website gebruiken we verschillende soorten cookies die we in 4 categorieën ingedeeld hebben. Uw browser kan bepaalde of alle hieronder beschreven cookies opslaan.

Beveiligingscookies

We gebruiken beveiligingscookies om de identiteit van gebruikers na te gaan, frauduleuze verbindingsgegevens tegen te gaan en de gegevens van gebruikers te beschermen tegen onbevoegde derden.

Functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies worden gebruikt om uw parameters voor de website op te slaan, zoals uw taalkeuze. Die cookies staan in voor de goede werking van de website en bieden de mogelijkheid om bezoekers een service op maat van hun behoeften te leveren.

Cookies voor statistische opvolging

Deze cookies verzamelen informatie over uw gebruik van onze website, zoals de pagina's die u bezoekt en eventuele fouten die zich voordoen.

Deze cookies laten niet toe om informatie te verzamelen waarmee een bezoeker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Ze kunnen wel het (gedeeltelijk verborgen) IP-adres achterhalen van het randapparaat dat gebruikt wordt voor toegang tot de website.

Die informatie wordt gebruikt om ons meer inzicht te geven in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken, en wat hen interesseert. Ze laat ons ook toe om de efficiëntie van onze pagina's te beoordelen en de weergave van hun content te verbeteren.

Cookies van derden

Bepaalde cookies op onze website zijn afkomstig van derdenorganisaties waarop we een beroep doen voor uiteenlopende diensten. Die leveranciers kunnen cookies gebruiken in onze naam om ons bepaalde informatie te verstrekken. Soms integreren we ook video's en andere content van websites zoals YouTube, Vimeo en Instagram.

Om bezoekersstatistieken op te stellen voor onze website (zoals beschreven in het punt 'Cookies voor statistische opvolging') maken we gebruik van Google Analytics.

Deze diensten kunnen hun eigen cookies voorzien. We verwijzen in deze gevallen door naar de websites van de betreffende derden voor meer informatie over hun cookiebeleid.