Geleverde landen

DAVIDTS / SECC Levenslange garantie

Definitie van de levenslange garantie

Deze garantie vervangt niet de wettelijke garantie van 2 jaar tussen de consument en de verkoper en is beperkt tot de EG.

De levenslange garantie is een aanvullende garantie tussen de consument en de fabrikant DAVIDTS / SECC. Deze garantie wordt onder bepaalde voorwaarden uitgeoefend.

Als zich een probleem voordoet bij het DAVIDTS / SECC-product en wordt veroorzaakt door een fabricagefout, verbindt DAVIDTS / SECC zich ertoe het product te repareren en / of te vervangen in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze garantie.

Duur van de levenslange garantie

De levensduur van de levenslange garantie is beperkt tot de levensduur van de consument die het product heeft gekocht. De garantie is niet overdraagbaar.

Wat dekt de levenslange garantie?

Alleen fabricagefouten zijn gedekt.

Het volgende is niet gedekt: schade en schade veroorzaakt door onjuist gebruik van het product, blootstelling aan extreme temperaturen, onderdompeling of onredelijke blootstelling aan water, schade veroorzaakt door luchtvaartmaatschappijen tijdens ladingen en overladingen (voor reis- en zakelijke bagage), ongevallen, slijtage als gevolg van wrijving, aantasting door chemicaliën zoals zuren of oplosmiddelen.

Zijn niet bedekt, normale slijtage, slijtage als gevolg van tijd en cosmetische schade (krassen, krassen, vlekken etc.)

Slijtagedelen zoals wielen, sloten en ritsen zijn alleen gedekt voor de duur van de 2-jarige wettelijke garantie.

De garantie dekt niet de diefstal, de schade aan de inhoud en andere indirecte schade zoals, zonder dat deze lijst beperkt is, enig financieel of commercieel verlies, elk commercieel probleem, elke stijging van de kosten en andere algemene kosten, verlies van winst, verlies van merkimago.

De garantie dekt niet het oneigenlijke gebruik van het product en het gebruik dat niet voldoet aan de specificaties en specificaties die op het product zijn vermeld.

De garantie is niet van toepassing wanneer de consument het product blijft gebruiken nadat het defect is gevonden.

DAVIDTS / SECC-producten (sieradendozen, koffers, business bags en boodschappenwagens) zijn inderdaad getest en voldoen aan de kenmerken die zijn gemarkeerd op de labels die bij het product zijn gevoegd, evenals op de website www.davidts.eu . Het gebruik van de producten moet daarom voldoen aan de eisen en beperkingen die op deze labels en on-line site zijn gesteld.

Wat te doen om de levenslande garantie uit te oefenen?

Om van de garantie te profiteren, moet u contact opnemen met ons klanten serviceafdeling en de volgende documenten verzenden:

  • stuur het ontvangstbewijs, de factuur of het originele aankoopbewijs van het product
  • geef het garantiecertificaat af dat met het product is afgeleverd. Alle producten die van de garantie profiteren, hebben een etiket met een garantiebewijs,
  • stuur een duidelijke foto van het probleem
  • Geef het referentienummer en het partijnummer van het product op. Elk artikel heeft een referentienummer en een partijnummer dat op een textieletiket in het product is afgedrukt of dat rechtstreeks op de bodem, onder de juweeldozen of op de bodem van het product wordt afgedrukt - plateau als het gaat om een wagen gaat-.

Na ontvangst van uw bestand, zal DAVIDTS / SECC bepalen of het probleem wordt gedekt door de garantie.

Als dit het geval is, moet het DAVIDTS / SECC-product op kosten van de consument worden teruggestuurd naar DAVIDTS nv, 27 rue des Semailles, 4400 Flémalle. België.

Het artikel wordt gerepareerd of vervangen. Als het te vervangen product niet langer beschikbaar is, zal DAVIDTS / SECC het vervangen door een soortgelijk product. Reparatie kan soms worden beperkt tot het vervangen van het defecte onderdeel. Reparaties en vervangingen onder garantie zijn voor rekening van DAVIDTS / SECC. De transportkosten van het gerepareerde of vervangen product gebeurt op kosten van DAVIDTS / SECC.

De garantie is beperkt tot de enige waarde van het product. Indirecte en incidentele schade is uitgesloten van de garantie. Aanvullingen of wijzigingen aan het product vallen niet onder de garantie.

Wat te doen als de schade wordt veroorzaakt door een luchtvaartmaatschappij?

Als uw bagage is beschadigd door een derde partij en met name door een luchtvaartmaatschappij tijdens een vliegreis, dient u eerst een claim in bij de Baggage Reclaim Desk van de luchthaven nadat u uw bagage hebt opgehaald van de loopband in de Bagage Claim ruimte en dit voor het passeren van de douane.

De ritssluitingen en de sloten vormen geen verzekering voor de onschendbaarheid van uw bagage. Uw bagage moet altijd worden gecontroleerd. Ze dienen alleen om onbedoeld openen van uw bagage te voorkomen. In geval van gedwongen opening van uw bagage door een lid van de luchtvaartmaatschappij of de douane, dient u vóór de laatste douanecontrole een klacht in bij de betrokken dienstverlener.

Wat zijn de oplossingen voor gevallen die niet worden gedekt door de levenslange garantie?

Als de schade niet binnen de garantie valt, of als de schade een slijtageonderdeel (wiel, slot enz.) betreft, dan kunnen we een schatting maken en deze aan u voorleggen.

We kunnen u ook een reparatieset en de nodige uitleg sturen om de reparatie zelf uit te voeren.

Welke producten vallen onder de levenslange garantie?

Alle producten met het levenslange garantiecertificaat. Ter informatie vindt u een lijst met relevante referenties hieronder.

Opmerking

De DAVIDTS / SECC-garantie is een commerciële garantie die door de fabrikant wordt aangeboden. Afhankelijk van het land kan het zijn dat een specifieke wettelijke garantie van toepassing is. Sommige uitzonderingen in deze garantie zijn mogelijk niet van toepassing.