Geleverde landen

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van veertien dagen de huidige overeenkomst te herroepen zonder daarvoor een reden op te geven.

De herroepingstermijn vervalt 14 dagen na de datum waarop u of een door u aangeduide derde (niet de transporteur) het artikel fysiek in ontvangst neemt.

U kunt uw herroepingsrecht uitoefenen door ons uw beslissing om af te zien van de huidige overeenkomst op ondubbelzinnige wijze mee te delen per brief op het volgende adres: Davidts, Rue des Semailles 27, 4400 Flémalle, België, per e-mail via: shop@davidts.be, of per fax op het nummer: 0032 4 344 97 91. U kunt ook het herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het om ons uw mededeling over de uitoefening van uw herroepingsrecht te bezorgen vóór de vervaldatum van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u afziet van de huidige overeenkomst, zullen wij alle ontvangen betalingen terugbetalen, met inbegrip van de verzendingskosten (met uitzondering van de extra kosten bij eventuele keuze van een andere leveringswijze dan de goedkoopste standaardwijze die wij aanbieden) binnen een redelijke termijn en in elk geval ten laatste veertien dagen na de dag waarop we op de hoogte gebracht werden van uw beslissing tot herroeping van de huidige overeenkomst. De terugbetaling gebeurt via de betaalwijze die u gebruikt heeft voor de initiële transactie, tenzij u uitdrukkelijk een andere terugbetalingswijze overeenkomt. De terugbetaling houdt geen kosten in voor u. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat we de artikelen ontvangen hebben of totdat u een bewijs van verzending voorlegt. De datum die weerhouden wordt, is die van de situatie die het eerst voorvalt.

U dient het artikel te retourneren of terug te bezorgen aan ons of in een DPD-afhaalpunt naar keuze. Dat moet gebeuren binnen een redelijke termijn en in elk geval ten laatste 14 dagen nadat u ons uw beslissing tot herroeping van de huidige overeenkomst heeft meegedeeld. Die termijn wordt beschouwd als nageleefd als u ons het artikel retourneert vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen.

In Europees Frankrijk en de Benelux kunt u het pakket afgeven in een DPD-afhaalpunt. In dat geval zijn de retourkosten voor rekening van DAVIDTS.

In alle andere gevallen moet u zelf instaan voor de directe kosten voor de retour van het artikel.

U bent alleen verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering van het artikel door handelingen die niet noodzakelijk waren om u te vergewissen van de aard, kenmerken en goede werking van het artikel.